Регулювання ринку цінних паперів

Під державно-правовим регулюванням фондового ринку вважають регулювання ринкових відносин щодо цінних паперів, яке здійснюється уповноваженими державними органами країн шляхом створення нормативно-правових актів, їх використання, встановлення контролю за дотриманням цих актів всіма суб'єктами ринку.

Основними елементами державного регулювання фондового ринку є:

¨ Законодавчі тапідзаконні акти;

¨ Органи державного управління, що забезпечують пряме втручання у діяльність суб'єктів ринку цінних паперів;

¨ Непряме втручання держави у фондовий ринок.

Отже, головними завданнями державного регулювання фондового ринку є узгодження інтересів всіх суб'єктів ринку встановленням необхідних обмежень і заборон у їхніх взаємовідносинах, а також непрямим втручанням у їхню діяльність.

1. За допомогою державних нормативних актів регулюються такі відносини на ринку цінних паперів:

¨ Механізм реєстрації емісії цінних паперів; Відкритість інформації про емітентів;

¨ Порядок реєстрації фондових бірж та їх членів; Мінімум норм поведінки учасників ринку; Процеси корпоратизації, приєднання та поглинання; Облік та звітність.

2. В усіх країнах регулювання діяльності фондового ринку здійснюється трьома гілками влади: законодавчою, виконавчою, судовою. В українііснує спеціальний виконавчий орган, який контролює дотримання законодавстващодо фондовогоринку його учасниками – це Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

3. Важелями непрямого втручання держави на фондовий ринок є:

¨ Податкова політика, щовпливає на ділову активність, а відтак на потребу у фінансових ресурсах;

¨ Зовнішньоекономічна політика – регулювання операцій з іноземними валютами, експортно-імпортні операції тощо;

¨ Гарантії держави за позиками приватного сектору;

¨ Вихід держави на ринок позикових капіталів, що створюють пряму конкуренцію між державою та підприємствами – емітентами.

Загалом засадами державного регулювання фондового тринку є законодавство і контроль. Контрольну функцію держави на ринку цінних паперів виконує Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.

Механізм контролю за учасниками фондового ринку включає такі заходи:

¨ Проведення планових і позапланових перевірок діяльності учасників;

¨ На підставі аналізу різноманітної інформації з'ясування всіх обставин порушення законодавства;

¨ Створення системи внутрішнього контролю за допомогою впровадження в діяльність професійних учасників процедур самоконтролю.

Світовий фондовий ринок знає такі види контролю:

1. перевірка учасників “на вході” до ринку;2. реєстрація приватних осіб на “відфільтровування” потенційних порушників;

3. моніторинг фондової діяльності;

4. виїзди на місця та надання права співробітникам контролюючих органів самостійно вирішувати питання проведення перевірок.

Питання для самоконтролю:

1. Визначте необхідність регулювання фінансового ринку;

2. Дайте характеристику банківському нагляду;

3. Опишіть методи банківського регулювання;

4. Визначте необхідність регулювання валютного ринку;

5. Опишіть методи регулювання валютного ринку;

6. Визначте поняття регулювання ринку цінних паперів;

7. опишіть механізм контролю за учасниками фондового ринку.


7168054964589615.html
7168099481445695.html
    PR.RU™